Logga in för att få tillgång till Support samt hjälp anpassad för ditt konto

Hej! Vad vill du ha hjälp med?

Laddar…

 1. Nya priser från 2024-01-01
 2. Ändringar i InExchange sftp/ftp-lösning
 3. Justering av portopriser från och med 1 februari 2024
 4. Signering med digital signeringstjänst
 5. Justering av portopriser från och med 1 november 2023
 6. InExchange-tjänster IP-adressuppdateringar
 7. InExchange E-handel
 8. InExchange Portooptimering
 9. Från papper till e-faktura

Ändringar i InExchange sftp/ftp-lösning Följ

For English version see below.

Till er som använder ftp.inexchange.se eller ftp2.inexchange.se för filöverföring. Om ni använder ftp3.inexchange.se kan ni helt bortse från denna information. 

För att ytterligare öka säkerheten och driftsäkerheten i er lösning behöver vi utföra några smärre ändringar i sftp/ftp. Vi hoppas att detta inte ställer till problem för er.

Ändringarna genomförs 2023-11-23 10:00 - 12:00.

Vad innebär detta för er?
Ändringarna betyder att några få tekniska detaljer behöver korrigeras. Är ni osäker lyssna med den tekniska funktionen på ert bolag.

Det vi gör från vår sida är detta:
* Sftp-lösningen uppgraderas så att gamla och osäkra algoritmer inte längre accepteras. Verifiera därför att ni kan hantera algoritmer enligt OpenSSH 8.7 normal-konfiguration.
(Se nedan bifogad lista över accepterade algoritmer)

* Vi byter IP-adress på ftp.inexchange.se, så om ni ansluter till IP-adressen 88.131.212.254 behöver ni ändra till att ansluta till namnet ftp.inexchange.se.


Observera: I de fall som InExchange hämtar/lämnar filer på er ftp-server och ni har vitlistning i er brandvägg, måste IP-adressen 88.131.212.254 vitlistas. Ni behöver även, om sftp används, verifiera att moderna algoritmer används enligt bifogad lista.

 

Säkerställ att det nya certifikatet accepteras
Efter ändringen kommer ett nytt ssh-server certifikat att användas, det innebär att om ni kopplar upp er med sftp kan ni vara tvungna att acceptera det nya certifikatet efter ändringarna. Hur godkännandet går till beror på vilket system ni använder er av. Vi har minimerat påverkan på er som kund. Tidpunkten för ändringen är vald för att förenkla för er i möjligaste mån.

Vänliga hälsningar,
/InExchange

 

Changes in InExchange's sftp/ftp solution

 

To those of you using ftp.inexchange.se or ftp2.inexchange.se for file transfer. If you use ftp3.inexchange.se, you can completely disregard this message.

To further enhance the security and operational reliability of your solution, we need to implement some minor changes in sftp/ftp. We hope this will not pose any inconvenience to you. The changes will be made on 2023-11-23 from 10:00 to 12:00. 

What does this mean for you?
The changes imply that a few technical aspects will need adjustments. If you are unsure, please consult the technical department within your company.
From our side, this is what we are doing:

 • The sftp solution is being upgraded so that old and insecure algorithms are no longer supported. Ensure that you can handle algorithms as per the OpenSSH 8.7 standard configuration.
  (see attachment below)

 • We are changing the IP address of ftp.inexchange.se, so if you connect using the IP address 88.131.212.254, you should switch to connecting using the name ftp.inexchange.se.
  Note: In instances where InExchange fetches or delivers files on your ftp server and you have an IP whitelist in place on your firewall, you must whitelist the IP address 88.131.212.254. Also, if you use sftp, ensure you are using modern algorithms as mentioned in the attached file.

Ensure acceptance of the new certificate
After the changes, a new ssh-server certificate will be in use. This means if you connect via sftp, you might need to accept the new certificate following the adjustments. How this acceptance process works depends on the system you are utilizing.

We have minimized the impact on you as our valued client. The timing of this change has been chosen to cause the least inconvenience possible.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer