Logga in för att få tillgång till Support samt hjälp anpassad för ditt konto

Hej! Vad vill du ha hjälp med?

Laddar…

  1. Ta emot faktura (Leverantörsfaktura)
  2. Ta emot faktura som PDF (via e-post)
  3. Ta emot e-faktura via fil (Integrerad tjänst)
  4. Blanketter för Statliga verk och myndigheter som använder Proceedo
  5. Mottagna fakturor kan ej levereras - Mottagare
  6. Hur kan vi börja ta emot e-fakturor direkt i vårt affärssystem?

Blanketter för Statliga verk och myndigheter som använder Proceedo Följ

Om du har en leverantör som är ett statligt bolag, verk eller myndighet, som vill skicka e-fakturor till er, vill de oftast att ni fyller i en blankett med olika uppgifter innan de kan börja skicka e-fakturor.

Oftast är det uppgifter som ni som mottagare via InExchange inte har fått frågan om tidigare, så därför tänkte vi ta fram denna guide, så att Ni kan fylla i dessa blanketter korrekt åt dem. 

Partsidentitet *
Här menas hur de i sitt system skall adressera er.

Utställarna kan adressera er med organisationsnummer eller GLN. **

Organisationsnummer (A)

Först anges SE (Landskod för Sverige, för övriga se länk) och sedan ert organisationsnummer, utan bindestreck!  
Behöver de en sk. IdType så är den  "countrycode:organizationid"

(Ex. SE5555556666)

GLN Nummer (B)

Här anger ni ert GLN och sedan ev. en sk. Type som är "http:/www.iso.int/schemas/eanucc/gln"

 

Är du osäker på era uppgifter, så får du enkelt fram dem i InExchange Network, https://web.inexchange.se/inexchange/Profile/Company (kräver inloggning)

Mottagningsadress ***
Det är den adressen som deras tjänst vill ha för att skicka dokument till oss.
Den adressen som skall användas är:

  • https://ws.inexchange.se/connector/ebxml.svc/upload/prod

Kommunikationsprotokoll:
Frågar de efter detta så är svaret EBMS eller Transportprofil.

Format:
Skall vara svefaktura (utan SBDH). 
Frågas det efter version av svefaktura, kan ni som mottagare hos InExchange hantera alla versioner, men välj gärna v 1.0 då det är den som de flesta enklast kommer igång med.

CPAid:
Lämnas tomt

Action:
Lämnas tomt

Service: 
Lämnas tomt


Förklaringar:

* Partsidentitet, kan även kallas Mottagar-Id, BuyerParty, PartyID, E-fakturaadress, EDI adress, GLN och EAN. 

** Om Ni som företag bara består av en enhet, så rekommenderar vi att ni anger det som kallas "countrycode:organizationid"

*** Mottagningsadress har även detta flera namn, t.ex URL, webservice-adress, transportprofilsadress, EBMS-adress. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer