Laddar…

Blanketter för Statliga verk och myndigheter som använder Proceedo Följ

Om du har en leverantör som är ett statligt bolag, verk eller myndighet, som vill skicka e-fakturor till er, vill de oftast att ni fyller i en blankett med olika uppgifter innan de kan börja skicka e-fakturor.

Oftast är det uppgifter som ni som mottagare via InExchange inte har fått frågan om tidigare, så därför tänkte vi ta fram denna guide, så att Ni kan fylla i dessa blanketter korrekt åt dem. 

Partsidentitet *
Här menas hur de i sitt system skall adressera er.

Utställarna kan adressera er med organisationsnummer eller GLN. **

Organisationsnummer (A)

Först anges SE (Landskod för Sverige, för övriga se länk) och sedan ert organisationsnummer, utan bindestreck!  
Behöver de en sk. IdType så är den  "countrycode:organizationid"

(Ex. SE5555556666)

GLN Nummer (B)

Här anger ni ert GLN och sedan ev. en sk. Type som är "http:/www.iso.int/schemas/eanucc/gln"

 

Är du osäker på era uppgifter, så får du enkelt fram dem i InExchange Network, https://web.inexchange.se/inexchange/Profile/Company (kräver inloggning)

Mottagningsadress ***
Det är den adressen som deras tjänst vill ha för att skicka dokument till oss.
Den adressen som skall användas är:

  • https://ws.inexchange.se/connector/ebxml.svc/upload/prod

Kommunikationsprotokoll:
Frågar de efter detta så är svaret EBMS eller Transportprofil.

Format:
Skall vara svefaktura (utan SBDH). 
Frågas det efter version av svefaktura, kan ni som mottagare hos InExchange hantera alla versioner, men välj gärna v 1.0 då det är den som de flesta enklast kommer igång med.

CPAid:
Lämnas tomt

Action:
Lämnas tomt

Service: 
Lämnas tomt


Förklaringar:

* Partsidentitet, kan även kallas Mottagar-Id, BuyerParty, PartyID, E-fakturaadress, EDI adress, GLN och EAN. 

** Om Ni som företag bara består av en enhet, så rekommenderar vi att ni anger det som kallas "countrycode:organizationid"

*** Mottagningsadress har även detta flera namn, t.ex URL, webservice-adress, transportprofilsadress, EBMS-adress. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer