Logga in för att få tillgång till Support samt hjälp anpassad för ditt konto

Hej! Vad vill du ha hjälp med?

Laddar…

  1. Nya priser från 2024-01-01
  2. Ändringar i InExchange sftp/ftp-lösning
  3. Justering av portopriser från och med 1 februari 2024
  4. Signering med digital signeringstjänst
  5. Justering av portopriser från och med 1 november 2023
  6. InExchange-tjänster IP-adressuppdateringar
  7. InExchange E-handel
  8. InExchange Portooptimering
  9. Från papper till e-faktura

Justering av portopriser från och med 1 februari 2024 Följ

För er som skickar print med oss:

Från och med 1 februari 2024 gör vi en prisjustering på print (B-post).

De nya priserna är en direkt konsekvens av den portohöjning som PostNord och våra underleverantörer verkställer den 1 januari.

Obs! A-post som vi hade en prisändring för i november innefattas inte av denna justering.

Se fullständig prislista längre ner.

 

För er som inte skickar print med oss:

Prishöjningen till trots är det fortfarande mer förmånligt att använda sig av vår printtjänst än att skicka via vanlig post. Förutom att ni erbjuds ett lägre portopris slipper ni kostnaden för papper, kuvert och det extraarbete som traditionell brevhantering innebär. Notera att möjligheten att skicka pappersfakturor redan ingår i er tjänst hos oss.

 

Adjustment of postage prices starting from February 1, 2024 (B-mail)

 

For those who send paper invoices with us:

From February 1, 2024, we are making a price adjustment on print. The new prices are a direct consequence of the postage increase that PostNord and our subcontractors implement on January 1.

 

Please note: The A-mail that had a price change in November is not included in this adjustment.

See the total price list below.

 

For those who do not send prints with us:

Despite the price increase, it is still more advantageous to use our print service than to send via regular mail. In addition to being offered a lower postage price, you avoid the cost of paper, envelopes, and the additional work that traditional letter handling entails. Note that the ability to send paper invoices is already included in your service with us.

 

Priserna nedan gäller när ni skickar från respektive land. 

Land Tjänst Höjning  
Print från  Norge (NOK) inrikes 2,50 kr NOK
  extra sida 0,50 kr NOK
  Utrikes 2,00 kr NOK
  Extra sida utrikes 1,20 kr NOK
  C4 kuvert 3,00 kr NOK
       
Print från Finland (EUR) inrikes a-post €0,59 EUR
  extra sida €0,03 EUR
  inrikes b-post €0,35 EUR
  extra sida €2,50 EUR
  Utrikes €2,00 EUR
  Extra sida utrikes €1,20 EUR
  C4 kuvert €0,59 EUR
       
Print från Danmark (DKK) inrikes a-post 6,50 kr DKK
  extra sida 1,20 kr DKK
  inrikes b-post 6,50 kr DKK
  extra sida 0,20 kr DKK
  Utrikes 10,00 kr DKK
  Extra sida utrikes 2,30 kr DKK
  C4 kuvert 6,00 kr DKK
  Portotillägg 50g 4,00 kr DKK
  Portotillägg 100g 8,00 kr DKK
  Portotillägg 250g 10,00 kr DKK
       
Print från Sverige (SEK) Inrikes, a-post* 0,00 kr SEK
  Inrikes, b-post 0,90 kr SEK
  Utrikes 2,00 kr SEK
  Extra sida utrikes 1,00 kr SEK
  C4 kuvert 6,00 kr SEK

*prisändring i november

     

 

The prices below apply when you print from that country

Country Service Increase Currency
Norway (NOK) Domestic 2.50 kr NOK
  Additional page 0.50 kr NOK
  International 2.00 kr NOK
  Extra page overseas 1.20 kr NOK
  C4 envelope 3.00 kr NOK
       
Finland (EUR) Domestic A-mail €0.59 EUR
  Additional page €0.03 EUR
  Domestic B-mail €0.35 EUR
  Additional page €2.50 EUR
  International €2.00 EUR
  Extra page overseas €1.20 EUR
  C4 envelope €0.59 EUR
       
Denmark (DKK) Domestic A-mail 6.50 kr DKK
  Additional page 1.20 kr DKK
  Domestic B-mail 6.50 kr DKK
  Additional page 0.20 kr DKK
  International 10.00 kr DKK
  Extra page overseas 2.30 kr DKK
  C4 envelope 6.00 kr DKK
  Surcharge for 50g 4.00 kr DKK
  Surcharge for 100g 8.00 kr DKK
  Surcharge for 250g 10.00 kr DKK
       
Sweden (SEK) Domestic, A-mail* 0.00 kr SEK
  Domestic, B-mail 0.90 kr SEK
  International 2.00 kr SEK
  Extra page overseas 1.00 kr SEK
  C4 envelope 6.00 kr SEK
* price changed in November      
Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer