Logga in för att få tillgång till Support samt hjälp anpassad för ditt konto

Hej! Vad vill du ha hjälp med?

Laddar…

  1. Vanliga frågor om skickade fakturor
  2. Kan jag skicka med en bilaga när jag skickar om en faktura?
  3. Hur ser jag vilket leveranssätt fakturan skickades med?
  4. Vilken adress skickade vi pdf-fakturan till?
  5. Extern status på fakturor
  6. Varför stämmer inte antalet skickade fakturor på den faktura jag fått från er med det som visas på InExchange Network?
  7. Kan jag få fram statistik på vilka leveranssätt vi använder på våra kundfakturor?
  8. Hur länge sparas mina skickade fakturor?
  9. Finns det något enkelt sätt att sortera de skickade fakturorna på?
  10. Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?

Extern status på fakturor Följ

Sökväg till InExchange Network: Fakturor\Skickade fakturor

På sidan Skickade fakturor kan du välja att visa kolumnen Extern status. Här kan du som leverantör kontrollera mottagarens status på dina fakturor. Informationen hämtas in från fakturamottagarens system.

Om din fakturamottagare har aktiverat denna funktion, får du fram status på dina fakturor på följande sätt:

1. Klicka på Välj kolumner > Extern status för att lägga till statuskolumnen i vyn (om den inte redan är synlig). Klicka här för att se hur du gör detta.

2. Leta sedan upp aktuell faktura och kontrollera status vid behov. Är fältet tomt, så har vi ännu inte mottagit någon information gällande fakturan från mottagaren. Kontakta i dessa fall mottagaren vid ev. frågor.

3. Om du klickar på en faktura (på fakturanumret) som har en statusnotering, får du fram kortfattad information om fakturan samt när uppgifterna uppdaterades. Användaren Extern information i fältet Användare betyder att uppgifterna hämtades in från mottagarens system.

Vid ev. frågor gällande aktuell status, ber vi dig kontakta fakturamottagaren för mer information.

Vill du som mottagare av e-faktura via InExchange återkoppla status på mottagen faktura till era leverantörer? Det som krävs är en integrerad API-lösning på er sida. Vänligen kontakta oss vid intresse, så berättar vi mer.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer