Logga in för att få tillgång till Support samt hjälp anpassad för ditt konto

Hej! Vad vill du ha hjälp med?

Laddar…

 1. Om format och den Europeiska normen
 2. Krav på fakturainnehåll för PEPPOL BIS Billing v3
 3. Hur testar jag mot PEPPOL BIS V3? (Validering av dina testfakturor)
 4. De vanligaste godkända enhetskoder inom PEPPOL BIS Billing V3
 5. Vanliga fel som kan inträffa (PEPPOL)
 6. Fel som kräver korrigeringar i fakturamaterialet

Fel som kräver korrigeringar i fakturamaterialet Följ

 1. KOM IGÅNG MED FAKTURERING MOT PEPPOL

  1. Om format och den Europeiska Normen EN16931
  2. Krav på fakturainnehåll för Peppol BIS Billing 3
  3. Hur testar jag mot Peppol BIS 3?
   (Validering av dina testfakturor)
  4. Vanliga godkända enhetskoder
 2. TOLKNING AV FELMEDDELANDEN

  1. Vanliga fel som kan inträffa
  2. Fel som kräver korrigeringar i fakturamaterialet
 3. Mer information

  1. Svar på vanliga frågor om Peppol >>

Tyvärr finns det en del fel som kan uppstå som InExchange inte automatiskt kan lösa vid konvertering till Peppol BIS Billing 3.0. Dessa fel kräver anpassning av fakturamaterialet för att möjliggöra konvertering. Det kan vara att affärssystemet räknar eller avrundar på ett felaktigt sätt eller att det saknas data eller information som behövs för konverteringen.

Kontakta vår support eller leverantören av det affärssystem som ni använder för hjälp.

Kod Felmeddelande
[BR-07]

An Invoice shall contain the Buyer name (BT-44).

Förklaring:
Det måste finnas ett företagsnamn på köparen i fakturan.

[BR-10]

An Invoice shall contain the Buyer postal address (BG-8).

Förklaring:
En köpare måste minst ha en postadress och minst en landskod.

[BR-15]

An Invoice shall have the Amount due for payment (BT-115).

Förklaring:
Alla fakturor måste ha ett belopp som skall betalas.

[BR-64]

The Item standard identifier (BT-157) shall have a Scheme identifier.

Förklaring:
Om man använder sig av ett standardiserat artikelnummer måste ett schema finnas för detta. Det bör också vara ett GLN.

[BR-CL-13]

Item classification identifier identification scheme identifier MUST be coded using one the UNTDID 7143 list.

Förklaring:
Det schema som man anger för de standardiserade artikelnumren måste finnas med i den kodlista som PEPPOL angett.
http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNCL7143/

[BR-CL-24]

For Mime code in attribute use MIMEMediaType.

Förklaring:
Man måste ange korrekt kod för de bilagetyper som är godkända.

[BR-CO-13]

Invoice total amount without VAT (BT-109) = Σ Invoice line net amount (BT-131) - Sum of allowances on document level (BT-107) + Sum of charges on document level (BT-108).

Förklaring:
Betyder att matematiken i en faktura måste stämma. I felmeddelandet står formeln för hur det beräknas.

[BR-CO-14]

Invoice total VAT amount (BT-110) = Σ VAT category tax amount (BT-117).

Förklaring:
Fakturans totala momsbelopp måste vara summan av alla olika momssatsers belopp.

[BR-CO-16]

Amount due for payment (BT-115) = Invoice total amount with VAT (BT-112) - Paid amount (BT-113) + Rounding amount (BT-114).

Förklaring:
Belopp att betala måste stämma med matematiken.

 [BR-CO-17]

VAT category tax amount (BT-117) = VAT category taxable amount (BT-116) x (VAT category rate (BT-119) / 100), rounded to two decimals.

Förklaring:
Kontroll så att de olika momsbeloppen stämmer gentemot den momssats som gäller. Avrundat till max 2 decimaler.

[BR-E-02]

An Invoice that contains an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is “Exempt from VAT” shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63).

Förklaring:
Om en faktura innehåller en fakturarad som är undantagen moms, måste det finnas info på fakturan om utställarens VAT nummer.

[BR-E-08]

In a VATBreakdown (BG-23) where the VAT category code (BT-118) is "Exempt from VAT" the VAT category taxable amount (BT-116) shall equal the sum of Invoice line net amounts (BT-131) minus the sum of Document level allowance amounts (BT-92) plus the sum of Document level charge amounts (BT-99) where the VAT category codes (BT-151, BT-95, BT-102) are “Exempt from VAT".

Förklaring:
Summan av fakturarader som är undantagna moms måste stämma i totalen.

[PEPPOL-EN16931-CL001]

Invalid Mime code.

Förklaring:
Felaktig bilagetyp/filändelse.
Endast .csv, .pdf, .png, .jpg, .xlsx och .ods är tillåtna.

[PEPPOL-EN16931-R046]

Item net price MUST equal (Gross price - Allowance amount) when gross price is provided.

Förklaring:
Netto-pris, måste vara bruttopris minus rabatt om bruttopris anges.

PEPPOL-EN16931-R120]

Invoice line net amount MUST equal (Invoiced quantity * (Item net price/item price base quantity) + Invoice line charge amount - Invoice line allowance amount.

Förklaring:
I klartext säger regeln att:
Quantity * (Base Price / Base Quantity)) + Charge - Allowance + 0.02 >= Line Amount
AND
Quantity * (Base Price / Base Quantity)) + Charge - Allowance - 0.02 <= Line Amount

Det vi kan korrigera är teckenfel, exempelvis:
1) Line Amount = -100 och Quantity = 1 -> Quantity = -1
2) Base Price < 0 -> Base Price > 0 (se även [BR-27])

OBS! Vi korrigerar ENBART rena teckenfel.

[SE-R-006]

For Swedish suppliers, only standard VAT rate of 6, 12 or 25 are used.

Förklaring:
Som svensk utställare av fakturor får man endast använda 6, 12 eller 25% som momssats.

0% räknas som undantag, men är självklart godkänt det med.

[BR-S-01]

"An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-102) is "Standard rated" shall contain in the VAT breakdown (BG-23) at least one VAT category code (BT-118) equal with "Standard rated"., Location: /*:Invoice[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2'][1]"

Förklaring:
En artikelrad eller moms rad har 6, 12 eller 25% moms men momsen finns inte med i momsspecifikation. 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer