Logga in för att få tillgång till Support samt hjälp anpassad för ditt konto

Hej! Vad vill du ha hjälp med?

Laddar…

  1. Nya priser från 2024-01-01
  2. Ändringar i InExchange sftp/ftp-lösning
  3. Justering av portopriser från och med 1 februari 2024
  4. Signering med digital signeringstjänst
  5. Justering av portopriser från och med 1 november 2023
  6. InExchange-tjänster IP-adressuppdateringar
  7. InExchange E-handel
  8. InExchange Portooptimering
  9. Från papper till e-faktura

InExchange-tjänster IP-adressuppdateringar Följ

 

See the message in english below

 

Bästa kund.

 

Som en del av vårt planerade underhåll den 8 december 2021 mellan klockan 00.01–04.00 (CET) kommer InExchange att tilldela nya dedikerade IP-adresser till våra tjänster och API:er.

Vad behöver ni göra?

Om ert företag använder DNS för all kommunikation med InExchange krävs ingen åtgärd alls.

Om ert företag använder IP-adresser för kommunikation med InExchange rekommenderar vi att ni byter till ett DNS-namn. Om detta inte är möjligt måste IP-adressen uppdateras.

Om ert företag använder vitlistor (whitelists) uppdaterar ni dessa innan 8 december 2021 för att säkerställa att era InExchange-tjänster och API-integrationer fortsätter att fungera som förväntat.

 

InExchange-tjänster IP-adressuppdateringar

 

Tjänst

URL

Ny IP address

Borttagna

FTP

ftp.inexchange.se

88.131.212.254

213.174.91.103

FTP

ftp2.inexchange.se

217.119.160.198

213.174.91.104

API

api.inexchange.com

217.119.160.196

213.174.91.116

AS2

rsb.inexchange.se

88.131.212.249

213.174.90.157

Peppol

peppol-ap1-inexchange.com

217.119.160.197

213.174.93.202

Peppol

smp.inexchange.com

88.131.212.250

213.174.91.91

 

 

Tjänst

Typ

Ny IP address

Borttagna

Outbound

Outbound from InExchange

217.119.160.193

213.174.91.105

 


Om ni har ytterligare frågor, vänligen kontakta vår supportavdelning.

Om ni inte är rätt mottagare av denna information, var vänliga att vidarebefordra mailet till berörd mottagare på ert företag.

 

Vänliga hälsningar,

InExchange produktteam

 

 

Dear Customer,

 

As part of our scheduled maintenance on December 8, 2021 between 00:01 am – 04:00 am CET , InExchange  will assign new dedicated IP addresses to our services and APIs.

 

What do I need to do?

If your company uses DNS for all communications with InExchange no action is required.

If your company uses IP addresses for communications with InExchange we recommend that you change to a DNS name. When not possible, the IP address needs to be updated.

If your company uses whitelists then update them by December 8, 2021 to ensure your InExchange services and API integrations keep running as expected.

 

 

InExchange services IP address updates

 

Service

URL

New IP address

Discontinued

FTP

ftp.inexchange.se

88.131.212.254

213.174.91.103

FTP

ftp2.inexchange.se

217.119.160.198

213.174.91.104

API

api.inexchange.com

217.119.160.196

213.174.91.116

AS2

rsb.inexchange.se

88.131.212.249

213.174.90.157

Peppol

peppol-ap1-inexchange.com

217.119.160.197

213.174.93.202

Peppol

smp.inexchange.com

88.131.212.250

213.174.91.91

 

 

Service

Type

New IP address

Discontinued

Outbound

Outbound from InExchange

217.119.160.193

213.174.91.105

 

 

If you have additional questions, please contact our support team.

If you are not the correct recipient of this information, please forward the email to the right recipient at your company.

 

Best regards,

InExchange Product Team

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer