Logga in för att få tillgång till Support samt hjälp anpassad för ditt konto

Hej! Vad vill du ha hjälp med?

Laddar…

  1. Referenskrav Coor Service Management A/S - Svensk version
  2. Reference krav Coor Service Management A/S - Dansk udgave

Referenskrav Coor Service Management A/S - Svensk version Följ

Referenskrav för fakturor till Coor Service Management A/S

Svensk version
Dansk udgave
English version

Minimikrav för fakturering

Alla fakturor måste som ett minimum se ut så här;

  • Alltid - Namnet på beställaren
  • Alltid - om varorna / tjänsten levererats
  • Om det uppges - PO nummer

Coors beställningsnummer ser ut som följande exempel; 1234-12345678

Det är viktigt att endast inköpsordernummer anges.
Nedan följer ett urval av exempel på extra text som har lagts till, och därmed kommer att avvisas av Coor.

IO: 1234-12345678
Rekv. 1234-12345678
Namn - 1234-12345678
1234-12345678 - Namn

Uppfylls inte ovanstående minimum krav, förbehåller vi oss rätten att vägra fakturan och först acceptera våra betalningsförpliktelser från den dag vi får korrekt ifylld faktura.

E-faktura

E-faktura skickas via InExchange att EAN-nummer: 5790002105777
Följande är ett stöd till var information bör fastställas för e-fakturering.

Referensfält till olika filformat

OIOXML:
Beställningsnummer: InvoiceLine / ReferencedOrderLine / BuyersID
Referens: ReferencedOrder / BuyersOrderID
OIOUBL:
Beställningsnummer: Beställ Referens / ID
Referens: Order Referens / Kundreferens

Vem ska jag kontakta om det finns frågor?

Kontakta din operatör om du behöver hjälp med ovanstående.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer