Logga in för att få tillgång till Support samt hjälp anpassad för ditt konto

Hej! Vad vill du ha hjälp med?

Laddar…

 1. Om format och den Europeiska normen
 2. Krav på fakturainnehåll för PEPPOL BIS Billing v3
 3. Hur testar jag mot PEPPOL BIS V3? (Validering av dina testfakturor)
 4. De vanligaste godkända enhetskoder inom PEPPOL BIS Billing V3
 5. Vanliga fel som kan inträffa (PEPPOL)
 6. Fel som kräver korrigeringar i fakturamaterialet

Krav på fakturainnehåll för PEPPOL BIS Billing v3 Följ

 1. KOM IGÅNG MED FAKTURERING MOT PEPPOL

  1. Om format och den Europeiska Normen EN16931
  2. Krav på fakturainnehåll för Peppol BIS Billing 3
  3. Hur testar jag mot Peppol BIS 3?
   (Validering av dina testfakturor)
  4. Vanliga godkända enhetskoder
 2. TOLKNING AV FELMEDDELANDEN

  1. Vanliga fel som kan inträffa
  2. Fel som kräver korrigeringar i fakturamaterialet
 3. Mer information

  1. Svar på vanliga frågor om Peppol >>

Peppol BIS Billing 3 (nedan kallad BIS 3.0) har högre krav på fakturainnehållet än Svefakturaformatet, som än så länge är vanligast i Sverige (i februari 2019). Dessa hårdare krav beror på de regler som gäller för den Europeiska Normen, EN16931.

Skillnaderna mellan Svefaktura och BIS 3.0

Klicka på respektive rubrik nedan för att få fram aktuell information.

Moms och skatt

Rader

 1. I Svefaktura behöver man inte ha med info om momssats på radnivå. Det räcker med att det finns en sammanställning över alla belopp.
 2. I BIS 3.0 behöver varje rad innehålla information om vilken momssats som används, även om det är samma för alla rader.

Totaler

 1. Svefaktura kan skapas utan en TaxTotal, till exempel om fakturan är inomstatlig och utan moms.
 2. BIS 3.0 kräver att det finns minst en TaxTotal, även om den är tom. Se nästa punkt.

Skatt- och momskategori

 1. Svefakturan har bara två olika kategorier för skatt. S som är standard och E som är undantag.
 2. För BIS 3.0 finns det flertalet nya kategorier som ska användas. De vanligaste är AE, A, G, O, S och Z.

  Alla koder finns tillgängliga här: http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNCL5305/

Undantag moms

 1. Har en Svefaktura 0% moms på en eller flera produkter bör man ha en förklaring, ExemptionReason, som förklarar varför den är just 0%.
 2. BIS 3.0 kräver en förklaring, ExemptionReason, om varför momssatsen är 0%. Ange om det är till exempel export, undantag eller "byggmoms" med korrekt kod, se ovan.
  OBS! Valideringen har ingen möjlighet att kontrollera om det är en viss typ av undantag, så en lösning är att fortsätta med kategori E, men även ha med en förklaring i klartext.

Momssatser

 1. Om utställaren har landskod SE, kan man i BIS 3.0 bara använda 6, 12 och 25% moms när man använder kategori S.

  Mer information:
  http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/rules/SE-R-006/

Godkänd för F-skatt

 1. Om utställaren har landskod SE, måste man uttryckligen skriva "Godkänd för F-skatt" som ExemptionReason för att fakturan skall vara godkänd enligt BIS 3.0.

  Mer information:
  http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/rules/SE-R-005/

Matematik

Det är stor skillnad på valideringen av matematik mellan Svefaktura och BIS 3.0. Detta kan skapa utmaningar för dig som fakturautställare. 

Decimaler

 1. Svefaktura har egentligen ingen begränsning i hur många decimaler man kan använda, men fyra decimaler har blivit en de facto standard.
 2. BIS 3.0 har lite snårigare regler för decimaler.

  Summor/Amount 
  Alla fält som innehåller summor får ha max två decimaler.
  Enhetspriser, antal och procentsatser har däremot ingen begränsning på decimaler.

  Mer officiell info om BIS 3 finns hos Peppol>>

  Alla regler finns här:
  http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/rules/UBL-DT-01/

Beräkningar

Beräkningar görs väldigt exakt i BIS 3.0 och måste stämma på öret. Alla fält med summor får endast ha två decimaler och då gäller det att man har koll på avrundningsregler.

Exempel: 12,3951 = 12,40 medan 12,394 = 12,39

Negativa fakturarader

 1. Det är bara Antal som får vara negativt i BIS 3.0.
  À-pris får inte vara lägre än 0. 

  Läs mer:
  https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/rules/ubl-tc434/BR-27/ 

Mer ingående om beräkningar kan läsas i den officiella dokumentationen >>

Referenser

Hänvisningar till andra dokument och objekt skiljer sig en hel del mellan Svefaktura och BIS 3.0.

Inköpsordernummer 

 1. I Svefaktura kan man ha ett ordernummer per fakturarad. BuyersID
 2. I BIS 3.0 kan man bara ha det på dokumentnivå. OrderReference/ID

Referenskoder

 1. Svefakturan kräver en referenskod, RequisitionistDocumentReference #1.
 2. BIS 3.0 kräver inte en referenskod, BuyerReference, men det måste finns antingen en BuyerReference eller en OrderReference/ID.

Kostnadsställe

 1. I BIS 3.0 finns ett separat fält där man kan ange information som mottagaren kan använda för till exempel kontering. AccountingCost heter detta fält. Finns på dokumentnivå och radnivå.
 2. Finns inget fält ämnat för detta i Svefaktura. Ibland används RequisitionistDocumentReference #2.

Kontrakt

 1. Svefaktura använder fältet AdditionalDocumentReference tillsammans med olika attribut för kontrakt, i detta fallet CT. Det går att ange detta flera gånger.
 2. BIS har ett eget fält för detta, ContractDocumentReference, och man kan bara ha ett kontrakt på faktura.

Avtal

 1. Svefaktura använder fältet AdditionalDocumentReference tillsammans med olika attribut för avtal, i detta fallet ACD. Det går att ange detta flera gånger.
 2. BIS 3.0 använder det mer generella fältet AdditionalDocumentReference, ihop med en specifik kodlista. Läs mer om dessa längst ner i dokumentet.

Följesedlar

 1. Kan INTE längre anges per fakturarad i BIS 3.0, DespatchDocumentReference, utan ska endast användas på dokumentnivå. Behöver ni ändå använda det per rad, så är en anteckning (Note) på respektive rad att rekommendera.

Leveransdatum

 1. Kan i BIS 3.0 inte anges på fakturarad annat än som anteckning. Skall anges per dokument. ActualDeliveryDate

Parter

Landkoder

 1. I BIS 3.0 är det ett absolut krav att alla parter har landskoder och att dessa landskoder är kodade enligt ISO 3166-1. Så se till att alla dina kunder har en landskod.

Adresser

 1. I BIS 3.0 finns inte längre Department och Postbox med som egna fält. Hädanefter är det en generell AddressLine som gäller.

Namn på parter

 1. Med BIS 3.0 införs ett nytt obligatoriskt fält som är RegistrationName. Det är alltså det registrerade namnet på bolaget. Det är obligatoriskt att ha med för både köpare och säljare.
 2. Det finns även fält för partens "marknadsnamn" PartyName, men det är valfritt.

Organisations- och Momsregistreringsnummer

 1. För Svefaktura finns egentligen inga krav på innehållet. Man kan ange "vad som helst" i dessa fält, utan att standarden bryts. Självklart kan det dock uppstå problem vid inläsning och matchning.
 2. För BIS 3.0 finns en hel del regler angående innehållet i dessa fält vad gäller till exempel antal tecken, prefix och landskoder.

Artiklar och fakturarader

Något som skiljer sig mycket mellan Svefaktura och BIS 3.0 är att antal, namn och pris är alla obligatoriska i BIS 3.0 medan det var valfritt i Svefaktura. Har era fakturor så kallade nollrader för att "skapa lite luft" och göra fakturan mer lättläst bör ni se över dessa och jobba bort dem.

Enhetskoder

Till exempel STYCK, METER eller TIMMAR. unitCode

 1. BIS 3.0 kräver att dessa är enligt UN/ECE Rec 20 eller 21.
 2. I Svefaktura finns inga specifika krav på dessa koder.

  Mer information finns i vår artikel om godkända enheter.

Priser

 1. Styckpris, PriceAmount, kan ha obegränsat med decimaler i BIS 3.0.
 2. Radsumman i BIS 3.0, LineExtensionAmount, är däremot begränsad till två decimaler.

Antal 

InvoicedQuantity 

 1. Måste alltid förekomma i BIS 3.0. Ingen begränsning vad gäller antalet decimaler.
 2. Detta är valfritt i Svefaktura.

Namn

Name

 1. I BIS 3.0 är Namn obligatoriskt medan Beskrivning, Description, är valfritt.
 2. De är valfria i Svefaktura. 

Bilagor

BIS 3.0 tillåter endast sex olika dokumenttyper som bilagor. Det betyder att det endast är dokument med följande filändelser som är godkända att skickas som bilagor till BIS 3.0:

 • .csv
 • .pdf
 • .png
 • .jpg
 • .xlsx
 • .ods

Kodlistor

Med BIS 3.0 krävs det att man håller koll på en hel del kodlistor. Några har vi redan nämnt ovan, men nedan finns en samling av dessa. 

 1. Valutakoderna måste anges enligt ISO 4217.
 2. Landskoderna skall följa ISO 3166-1 alpha-2.
 3. Enhetskoderna måste finnas med i UN/ECE Rec20 eller UN/ECE Rec21.
 4. Elektronisk Adressidentifierare måste följa CEF:s lista.
 5. Partsidentifikationerna måste följa ISO 6523.
 6. Momskategorierna är från listan UNCL5305.
 7. Additional Document Reference är en slags utökad information eller hänvisning till annat dokument. Måste följa UNCL 1153.

Alla kodlistor som behövs finns att hitta på den officiella sidan för BIS 3.0.

 

InExchange hjälper dig att uppfylla BIS 3.0

Även om ovanstående lista är rätt lång och full med utmaningar för ditt affärssystem kan du faktiskt vara lugn. Skickar du fakturor med oss, ser vi till att lösa det flesta av kraven helt automatiskt.

Du kan redan nu testa dina fakturor genom att läsa den här guiden.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 3 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer