Logga in för att få tillgång till Support samt hjälp anpassad för ditt konto

Hej! Vad vill du ha hjälp med?

Laddar…

 1. Om format och den Europeiska normen
 2. Krav på fakturainnehåll för PEPPOL BIS Billing v3
 3. Hur testar jag mot PEPPOL BIS V3? (Validering av dina testfakturor)
 4. De vanligaste godkända enhetskoder inom PEPPOL BIS Billing V3
 5. Vanliga fel som kan inträffa (PEPPOL)
 6. Fel som kräver korrigeringar i fakturamaterialet

Vanliga fel som kan inträffa (PEPPOL) Följ

 1. KOM IGÅNG MED FAKTURERING MOT PEPPOL

  1. Om format och den Europeiska Normen EN16931
  2. Krav på fakturainnehåll för Peppol BIS Billing 3
  3. Hur testar jag mot Peppol BIS 3?
   (Validering av dina testfakturor)
  4. Vanliga godkända enhetskoder
 2. TOLKNING AV FELMEDDELANDEN

  1. Vanliga fel som kan inträffa
  2. Fel som kräver korrigeringar i fakturamaterialet
 3. Mer information

  1. Svar på vanliga frågor om Peppol >>

Efter att du har skickat fakturan får du återkoppling på fakturaleveransen vid eventuella fel. Varje separat fel inleds med felkoden inom insättningstecken [ ] och efter koden kommer felmeddelandet såsom standarden uppger det.

Exempel på felmeddelanden i InExchange Network

Affärsregler för UBL BIS BILLING profile with Peppol transport
[BR-CO-18]-An Invoice shall at least have one VATBReakdown group (BG-23).
[BR-23]-An Invoice line (BG-25) shall have an Invoiced quantity unit of measure code (BT-130).
[BR-CO-04]-Each Invoice line (BG-25) shall be categorized with an Invoiced item VAT category code (BT-151).
[BR-23]-An Invoice line (BG-25) shall have an Invoiced quantity unit of measure code (BT-130).
[BR-CO-04]-Each Invoice line (BG-25) shall be categorized with an Invoiced item VAT category code (BT-151).
[PEPPOL-EN16931-R053]-Only one tax total with tax subtotals MUST be provided.
[PEPPOL-EN16931-R054]-Only one tax total without tax subtotals MUST be provided when tax currency code is provided.


Nedan finns en snabbguide för hur dessa meddelanden ska tolkas.


Norm-, format-, regionpecifikt eller BIS-fel?

Nedan finns korta beskrivningar av de vanligaste felen som kan inträffa.

Normfel - felkoden börjar med [BR]

Om felkoden börjar på BR, t.ex. [BR-CL-03],betyder det att felet bryter mot EN16931, alltså normen. Dessa fel uppstår oavsett vem som är utställare eller mottagare och måste åtgärdas. Alla felkoder finns tillgängliga här: http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/rules/

Exempel

[BR-CL-03]-currencyID MUST be coded using ISO code list 4217 alpha-3

Valutan använd i dokumentet måste kodas enligt en ISO kodlista.

Formatfel - felkoden börjar med [UBL]

Om felkoden börjar på UBL, t.ex. [UBL-DT-01], är felet sådant att innehållet bryter mot formatet UBL, som är ursprunget till Peppol BIS.

Exempel

[UBL-DT-01]-Amounts shall be decimal up to two fraction digits

Alla belopp i dokumentet skall anges med max två decimaler.

Regionspecifikt fel - felkoden börjar exempelvis med [SE]

Om felkoden börjar på en landskod, t.ex. SE, DK, IT eller NO betyder detta att dokumentet bryter mot de regionspecifika regler som finns i Peppol BIS Billing 3. Det går att skapa landsspecifika regler för Peppol BIS, som "triggas" av de landskoder som finns på utställaren/leverantören.

Exempel

[SE-R-004] - Swedish organisation numbers consist of 10 character

Har utställaren landskod SE måste organisationsnumret bestå av 10 siffror, som är standard för svenska företag.

BIS - felkoden börjar med [PEPPOL]

Och till sist, om felkoden börjar med PEPPOL. tex. [PEPPOL-EN16931-R121] så är felet av karaktär som gör att dokumentet bryter mot regler specifika för Peppol BIS Billing 3, och som skapats av OpenPEPPOL.

Exempel

[PEPPOL-EN16931-R121] - Base quantity MUST be a positive number above zero

För en fakturarad måste alltid antal vara 0 eller ett positivt tal. Om man på en faktura skall kreditera bara en viss rad, måste alltså á-priset vara negativt och antalet positivt.


Vänligen se bifogade dokument för ytterligare instruktioner och mer ingående förklaringar.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 3 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer