Logga in för att få tillgång till Support samt hjälp anpassad för ditt konto

Hej! Vad vill du ha hjälp med?

Laddar…

  1. Översättning av vanliga referensfält mellan olika fakturaformat

Översättning av vanliga referensfält mellan olika fakturaformat Följ

Nedan ser ni en översättningstabell hur referenser översätts från InExchange Network och mellan olika fakturaformat. Det här typen av information kan ni använda för att styra era kunder och leverantörer rätt när ni eller de får informationen i fel fält. 

 

Köparens Referens

 
Benämning på Inexhange Network Ert referensnr
Svefaktura RequisitionistDocumentReference (Första förekomsten)
PEPPOL BIS 3.0 BuyerReference
OIOIXML ReferencedOrder/BuyersOrderID
OIOUBL AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID
TEAPPS HEADER/ORDER_REFERENCE
Finvoice InvoiceDetails/OrderIdentifier (om det saknas används istället: InvoiceDetails/AgreementIdentifier)
EHF AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID
PEPPOL BIS 2 v 5a AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID

 

Utökad referens

 
Benämning på Inexhange Network Er referens
Svefaktura RequisitionistDocumentReference (Andra förekomsten)
PEPPOL BIS 3.0 AccountingCost
OIOIXML BuyerParty/BuyerContact/ID
OIOUBL AccountingCustomerParty/Party/Contact/Name
TEAPPS HEADER/BUYER_REFERENCE
Finvoice InvoiceDetails/BuyerReferenceIdentifier
EHF Kommer EJ MED
PEPPOL BIS 2 v 5a AccountingCost

 

Inköpsordernummer

 
Benämning på Inexhange Network Ert ordernummer
Svefaktura InvoiceLine/OrderLineReference/OrderReference/BuyersID
PEPPOL BIS 3.0 OrderReference/ID
OIOIXML InvoiceLine/ReferencedOrderLine/BuyersID
OIOUBL InvoiceLine/OrderLineReference/OrderReference/ID
TEAPPS HEADER/ORDER_INFORMATION/ORDER_NUMBER
Finvoice Kommer EJ MED
EHF OrderReference/ID
PEPPOL BIS 2 v 5a OrderReference/ID

 

Kontraktsnummer

 
Benämning på Inexhange Network Kontraktsnummer
Svefaktura AdditionalDocumentReference/ID identificationSchemeID = CT
PEPPOL BIS 3.0 ContractDocumentReference/ID
OIOIXML Kommer EJ MED
OIOUBL ContractDocumentReference/ID
TEAPPS HEADER/CONTRACT_INFORMATION/CONTRACT_NUMBER
Finvoice InvoiceDetails/AgreementIdentifier
EHF ContractDocumentReference/ID
PEPPOL BIS 2 v 5a ContractDocumentReference/ID

 

Objektsnummer

 
Benämning på Inexhange Network Faktureringsobjekt
Svefaktura AdditionalDocumentReference/ID identificationSchemeID = ACD
PEPPOL BIS 3.0 OrderReference/SalesOrderID
OIOIXML ReferencedOrder/BuyersOrderID
OIOUBL OrderReference/SalesOrderID
TEAPPS HEADER/DELIVERER_REFERENCE
Finvoice InvoiceDetails/SellerReferenceIdentifier
EHF OrderReference/SalesOrderID
PEPPOL BIS 2 v 5a OrderReference/SalesOrderID

 

Följesedel

 
Benämning på Inexhange Network Finns ej
Svefaktura AdditionalDocumentReference/ID identificationSchemeID = DQ
PEPPOL BIS 3.0 DespatchDocumentReference/ID
OIOIXML Kommer EJ MED
OIOUBL DespatchDocumentReference/ID
TEAPPS Kommer EJ MED
Finvoice Kommer EJ MED
EHF DespatchDocumentReference/ID
PEPPOL BIS 2 v 5a DespatchDocumentReference/ID

 

Köparens kontakt

 
Benämning på Inexhange Network Er kontakt
Svefaktura BuyerParty Contact/Name
PEPPOL BIS 3.0 AccountingCustomerParty/Contact/Name
OIOIXML BuyerParty/BuyerContact/Name
OIOUBL AccountingCustomerParty/Party/Contact/Name
TEAPPS RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/CONTACT_INFORMATION/CONTACT_PERSON
Finvoice BuyerContactPersonName
EHF AccountingCustomerParty/Contact/Name
PEPPOL BIS 2 v 5a AccountingCustomerParty/Contact/Name

 

Säljarens kontakt

 
Benämning på Inexhange Network Finns ej
Svefaktura SellerParty Contact/Name
PEPPOL BIS 3.0 AccountingSupplierParty/Contact/Name
OIOIXML SellerParty/OrderContact/Name
OIOUBL AccountingSupplierParty/Party/Contact/Name
TEAPPS PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/CONTACT_INFORMATION/CONTACT_PERSON
Finvoice SellerContactPersonName
EHF AccountingSupplierParty/Contact/Name
PEPPOL BIS 2 v 5a AccountingSupplierParty/Contact/Name
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer