Logga in för att få tillgång till Support samt hjälp anpassad för ditt konto

Hej! Vad vill du ha hjälp med?

Laddar…

 1. Ta emot faktura (Leverantörsfaktura)
 2. Ta emot faktura som PDF (via e-post)
 3. Ta emot e-faktura via fil (Integrerad tjänst)
 4. Blanketter för Statliga verk och myndigheter som använder Proceedo
 5. Mottagna fakturor kan ej levereras - Mottagare
 6. Hur kan vi börja ta emot e-fakturor direkt i vårt affärssystem?

Ta emot faktura (Leverantörsfaktura) Följ

 1. Skicka kundfaktura

  1. Vanliga frågor om våra tjänster
  2. Vanliga fakturafrågor
  3. - Faktura till ny e-fakturamottagare
  4. - Skickade fakturor
  5. E-fakturaformat
  6. InExchange portooptimering
 2. Ta emot leverantörsfaktura

  1. Ta emot faktura
  2. - PDF-faktura (ePDF)
  3. - E-faktura via fil (Integrerad tjänst)
 3. Användarkonton och inställningar

  1. Avtal och licenser
  2. Inloggning och kontoinställningar
  3. Kontakta oss

På sidan Mottagna fakturor hittar du fakturorna som har skickats till er under de senaste 18 månaderna. Klicka på aktuellt fakturanummer för att ta fram den på din bildskärm.

Mottagna_fakturor_str_2.png

Du kan ta emot e-faktura direkt i ditt affärssystem eller som en PDF-faktura via e-post. Oavsett mottagningssätt samlas fakturorna även på sidan Mottagna fakturor.

Vanliga frågor om mottagna fakturor:

1. Kan jag få fram faktureringsobjekt och avtalsinformation på fakturor?

Om fakturaavsändaren har angett uppgifter om faktureringsobjekt och avtal eller kontrakt på fakturan på ett korrekt sätt får du fram dessa på fakturorna.

Gör så här:

1. Gå till sidan Mottagna fakturor.
2. Klicka på Välj kolumner och lägg till kolumnerna för Faktureringsobjekt och Avtal/Kontrakt om de inte är synliga i din vy.

mottagnafakt_add_doc_ref_str.jpg

Om du inte får fram några uppgifter i dessa kolumner, men vet att de ska finnas på fakturan behöver detta kontrolleras hos fakturaavsändaren så att uppgifterna har angetts i avsedda fält.

Var ska uppgifterna anges i InExchange tjänster för att de ska hamna rätt?

Om din leverantör skapar sina fakturor i våra webbaserade tjänster finns det avsedda fält för dessa uppgifter på sidan Skapa faktura > Visa fler referenser. Skickas fakturan via någon av våra andra tjänster skapas inläsningsmallar för detta.

Använder din leverantör en annan e-fakturaoperatör behöver uppgifterna kontrolleras hos aktuell operatör.

Avsedda fält i Svefakturan:

Uppgifter om faktureringsobjekt och avtal eller kontrakt behöver anges som AdditionalDocumentReference på fakturan av fakturaavsändaren. Följande koder ska användas för att uppgifterna ska läsas in korrekt:

Avtal och kontrakt = CT
Faktureringsobjekt = ACD

Mer information om Svefaktura finns hos SFTI >>

2. Går det att se vilka företag som skickar fakturor till oss?

I ditt Leverantörsregister får du fram en lista på de bolag som vi har levererat fakturor från till ditt bolag.

Register_Lev_rapp_str.png

I listan visas de företag som någon gång har skickat eller försökt skicka faktura till er med något av våra tre leveranssätt (PDF, e-faktura eller papper).

Klicka på Rapport för att få ut en lista i Excel-format.

3. Kan jag se vilket leveranssätt som användes när fakturan skickades till oss?

Gör så här:

1. Gå till sidan Mottagna fakturor för att se hur respektive faktura skickades.
2. Tryck på Välj kolumner i fakturalistans övre högra hörn (se bild).

Lev_kolumn_2_v_lj_2.png

3. Markera raden Leverans.
4. Leveranssätt visas nu i en egen kolumn mellan Dok.typ och Leverantör

4. Kan jag få fram referenserna på mina mottagna fakturor?

Ja, du kan ta fram referenserna på fakturorna i din fakturalista.

Gör så här:

1. Gå till sidan Mottagna fakturor och klicka på Välj kolumner.
2. Här kan du välja vilka kolumner du vill visa i din fakturalista. Markera raderna Referensnr och Referens om du vill ta fram de båda.

Nu visas referenserna på de rader där avsändaren ha angett uppgifterna.

Mottagna_fakturor_med_referenser_str.png

Du kan sortera fakturorna per referens om du vill. Klicka på rubriken i den kolumn som du vill sortera fakturorna efter.

Klickar du på fakturanumret på en rad får du även fram referenserna i fakturavyn där du kan granska fakturan i sin helhet.


Om du använder dig av en integrerad tjänst hos oss och har aktiverat referenskontroll på era leverantörsfakturor kan du hantera referenserna direkt via din inloggning


Rapporter på mottagna fakturor:

1. Ta fram rapporter på dina mottagna fakturor

Du kan skapa rapporter på dina mottagna fakturor.

Gör så här:

1. Gå till sidan Mottagna fakturor.

Mott_fakt_rapp_str.png

2. Här kan du dels filtrera på fakturanummer och datum, men också på specifika leverantörer.

V_lj_s_kfunk_cr_str.png

3. Tryck på Rapport (när filtreringen är klar) för att skapa en rapport i Excel-format. Informationen presenteras i olika blad i dokumentet fördelat per år och valuta.

2. Rapport på avvisade fakturor från leverantör

I fliken Rapporter (under dina kontoinställningar) kan du beställa rapporter på avvisade fakturor från dina leverantörer. Rapporten skickas till den e-postadress som du är inloggad med.

Klicka på pilen och välj hur ofta rapporten ska skickas.

Rapport_avvisade_fakt_str.png


Har du frågor om fakturaskanning? Här kan du läsa om hur det fungerar >>

Var denna artikel till hjälp?
0 av 4 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer